Search
Close this search box.

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตคิดเร็ว MU Mental Math Competition 2024

📡 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตคิดเร็ว MU Mental Math Competition 2024 ❤️‍🔥

📣 ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ https://forms.gle/MieampiBtzW8VSck8
📌 มีกำหนดการแข่งขัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2567 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
🔥 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ 🇹🇭
🏆 โดยจะมีการแข่งขันคิดเลขเร็ว 2 ระดับ ได้แก่
• คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนไม่เกิน 400 คน
• คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนไม่เกิน 400 คน
🪪 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรม 🥇🥈🥉
🖥️ การแข่งขันจัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
☎️ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่
• นายอภิวัฒน์ คงสวัสดิ์ 063-639-1610
(นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล)
• นายธรรมธร น้อยสง่า 063-250-5590
(นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)